Ocak

Merkür Ay sonunda Güneş’den 1 saat sonra batar. (Süreler ve değerler yaklaşıktır.)

Venüs Ay sonunda Güneş’den 3 saat 30 dakika sonra batar.

Ekran Resmi 2020-01-26 23.26.05.jpg

Mars Sabah objesi Güney Yılancı’da bulunur ve küçük teleskopla görülebiliyor. Güneş doğmadan 2 saat önce görülebiliyor.

Jüpiter Sabah gezegeni henüz Güneş’e yakın olduğundan gün doğmadan  1 saat önce görülüyor.

Saturn Güneş ile birlikte olduğu için bu ay görülemeyecek. 

Ekran Resmi 2020-01-26 23.27.44.jpg

Uranüs Gece görülebilen gezegen yüksekliğini ay sonuna doğru kaybedecek. 01.00’den önce batacak.

Neptün Akşam görülebilen gezegen Ay sonuna doğru Venüs ile birlikte az görülmeye başlanacak.

Şubat

Merkür Şubat başı akşamları güzel görülebilir. 10 Şubatta en yüksek noktasına ulaşıp 12 derecelik açıya yükselecek. 

Ekran Resmi 2020-01-26 23.39.02.jpg

Venüs Ay boyunca yükselmeye devam edip harika görünecek. Yaklaşık 4 saat kadar gökte kalacak.

Mars Sabah gezegeni Güneş’den bir kaç saat önce görülebilecek kadar yükselecek. Ancak teleskopla görüntüsü atmosferik koşullar nedeniyle hala ideal olmayacak.

Jüpiter Sabah gezegeni Güneş’den 1.30 saat önce doğmasına rağmen ideal bir gözlem pozisyonunda olmayacak.

Uranüs Gece gezegeni karanlık çöktüğünde kaybolacak.

Neptün Güneşe yaklaşmış olup sönük oluşundan ötürü akşam olduğunda hızla görüntüden kaybolacak.

Mart

Merkür Sabah gezegeni en iyi ay ortalarında görünür.

Venüs Güzel bir akşam gezegeni. 24 Martta en yüksek haliyle 46 dereceye kadar yükselir ve Güneş’den yaklaşık 5 saat sonra batar.

Mars Gittikçe boyutu ve parlaklığı artmaya başlayan sabah gezegeni gökyüzünde hala çok yüksekte değildir.

Ekran Resmi 2020-01-27 22.17.42.jpg

Jüpiter Fotoğrafta görüldüğü gibi Mars ve Saturn ile birlikte çok yükselmez. 20 Mart’da Mars’a en yakın konumundadır.

Saturn Mars’a 31 Mart’da çok yaklaşacak olan gezegen hala düşük açıya sahip olacak.

Uranüs 8 Mart’da Venüs ile 2.2 derecelik bir yakınlıkta bulunur.

Neptün 8 Mart’da Güneş’in arkasında olacağından ay boyu görülmez.

Nisan

Merkür Uygunsuz bir pozisyonda olan gezegen ay boyu görülmez.

Venüs artık hilal şekline dönüşen gezegen teleskopla harika görünür.

Mars Sabahleyin hala alçak seviyede ve ufka yakındır. 1 Nisan’da Saturn’e, 15 Nisan’da da Ay’ın hilal şekline yaklaşır.

Jüpiter Düşük irtifadaki gezegen Saturn’e yakın görünür.

Saturn Oğlak takımyıldızında bulunur ve sabah erken saatlerde Jüpiter’e yakın ve parlak görülür.

Ekran Resmi 2020-01-27 22.32.19.jpg

Uranus 24 Nisan’da Güneş’in öbür tarafında olacak olan gezegen, ay boyu görülmez.

Neptün Sabah gezegeni olmasına karşın yine de gözleme uygun konumda değildir.

Mayıs

Merkür İlgi çekici akşam gezegenidir. 21-22 Mayıs’da Venüs’e yakın parlak bir şekilde geçer.

Venüs Hızla Güneş’e yaklaşır. Ay başında gün batımından 4 saat sonra batarken ay sonunda sadece yarım saatte batar. Merceklerde ince bir hilal olarak görülür.

Mars Parlak ve boyut olarak büyüyen gezegen. Halen sabahları düşük irtifada bulunmaya devam eder. En fazla 24 derece yükseklikte görülür.

Jüpiter Parlak sabahın erken saatlerinin gezegenidir. Sönük Satürn’e yakındır.

Saturn Sabah nesnesi gezegen Jüpiterle birlikte yükselir.

Uranüs Ay boyu görülmez.

Neptün Ay sonuna doğru 20 derece yükselse de gözlem için yeterli yüksekliğe ulaşmaz.

Ekran Resmi 2020-01-28 00.33.45.jpg

Haziran

Merkür Akşam gezegeni ayın ilk yarısında sönük fakat iyi bir konumda yer alır.

Venüs 3 Haziran da en düşük seviyesine iner ve ancak tekrar ay ortalarında sabah gökyüzünde belirmeye başlar.

Mars Yavaş yükselişine devam eden sabah gezegeni gün doğmadan en çok 26 dereceye ulaşır. 

Jüpiter Şafak sökerken Saturn ile birlikte ufuktan fazla yükselmezler.

Saturn Sabahın erken saatlerinde parlak Jüpiter’in güneye doğru alt yanında yer alır.

Uranüs Artık sabah gezegeni olur ve ciddi gözlemler için fazla alçaktır.

Neptün Ayın ortalarından itibaren Neptün, Mars’ı geçip daha yükseğe çıkar.

Temmuz

Merkür Ayın ortalarından sonra sabahları yükselir. 17 Temmuz’da 20 dereceye ulaşır. 

Mars Yavaş hareket eden Mars hala bir sabah gezegenidir. 12 Temmuz’da Ay’a yaklaşır. -1.1 kadir parlaklık ile 31 Temmuz’a kadar 14.5 yay saniye ilerler. 

Jüpiter En yakın mesafesine 14 Temmuz’da ulaşır. Ay ortalarında 27 dereceye kadar yükselir.

Saturn 20 Temmuz’da en yakın mesafesine gelir ve Jüpiterin doğusunda görülebilir.

Uranüs Bir sabah gezegeni olarak ay sonunda şafak öncesi 30 derece yüksekliğe kadar çıkar.

Neptün Temmuz sonuna doğru en iyi sabahları görülebilir. Hava karanlıkken güneyde en yüksek konumuna çıkar.

Ağustos

Merkür En iyi ayın başında sabah saatlerinde görülür. En yakın olduğu zaman 17 Ağustostur. Ardından uygun konumunu kaybeder. 

Venüs Sabah gezegeni 13 Ağustos’da ulaşır. 9 Ağustos’da ise M35’in 4.5° güneyinde olacak.

Mars Hızla parlaklaşıp büyüyen sabah gezegeni. 9 Ağustos’da Dolunay’ın yakınında olacak.

Jüpiter Akşamları düşük yükseklikte bulunacak. Tüm ay boyunca geceleri güneyde yükselecek.

Saturn Jüpiter ile birlikteki konumları sürecek.

Uranüs Bu ay sonunda güneyde en yüksek konumuna ulaşacak. 

Neptün Ay boyu yükselmesi sürecek. En yüksek konumuna güneyde ay ortasında ulaşacak.

Eylül

Merkür Akşam gezegeni, ay boyu kötü bir pozisyonda olacak.

Venüs Sabah gezegeni 13 Eylül’de M44’ün 2.5° güneyinde olacak. 14 Eylül’de de küçülen ayın yakınında olacak.

Venus-crescent-Moon-519cd68.jpg

Mars Balık takımyıldızında bulunacak sabah objesi. Ay sonuna doğru Jüpiter’den bile daha parlak olacak. Merceklerde 22 yay saniyelik bir alan kaplayacak.

Jüpiter Akşam gezegeni uygun konumunu sürdürecek.

Saturn Jüpiter’e yakın konumunda gözlem için uygun pozisyonda olmaya devam edecek.

Uranüs Koç takımyıldızında uygun pozisyonda olacak.

Neptün 11 Eylül’de en yakın konumuna ulaşıp gözlem için en uygun pozisyonda olacak.

Ekim

Merkür Gözlem için ay boyu uygun bir pozisyonda olmayacak. 25 Ekim’de en yakın noktasında olacak.

Venüs Güzel görünümlü sabah gezegeni Güneş’in doğuşundan 3 saat kadar öncesine kadar görülebilecek.

Mars Uranüs ile birlikte ay boyu rahatlıkla gözlemlenebilir bir pozisyonda olacak.

Jüpiter Akşam gezegeni Türkiye’den rahatlıkla gözlemlenebilecek pozisyonda olmaya devam edecek.

Saturn Jüpiter’in doğusundaki konumunu devam ettirip ay boyu rahatça gözlemlenebilir.

Uranüs Mars ile birlikte ay boyu rahatça gözlemlenebilir.

Neptün Ekim ayı boyunca rahatça gözlemlenebilecek bir pozisyonda olacak.

Kasım

Merkür Sabah gezegeni. 10 Kasım’da batıdaki en yüksek açıklığı 19 derece civarında olacak ve Güneş’den 2 saat öncesine kadar yükselecek.

Venüs Her ne kadar Güneş’e yakın bir konumda olsa da ay boyunca sabah saatlerinde 21°’den başlayarak ufka yaklaşmaya başlayacak.

Mars Işığı ay boyu azalmaya başlasa da parlak 20 yay saniyelik diskin görüntüsü ay sonunda 15 yay saniyeye düşecek.

Jüpiter Düşük açıda da olsa ay boyu akşam gökyüzünde gözlenebilir.

Saturn Jüpiter’in doğusundaki konumu ayın sonuna doğru azalarak gezegene yaklaşacak.

Uranüs Koç takımyıldızında bulunup ay boyu akşamları gözlenebilir.

Neptün Ay boyunca Phi Aquarii yıldızına yakın konumda bulunarak gözlem için uygun bir konumda olacak.

Aralık

Merkür Ayın başında parlak durumda olan sabah objesi kısa sürede kaybolacak. En yakın konumu 20 Aralık’da Dünya’ya en uzak konumunda olur.

Venüs Ay boyunca öne çıkan cazibeli konumunu korur.

Mars Balık takımyıldızındaki akşam gezegenidir. Aralık boyunca sönükleşir ve küçülür. Ay sonuna doğru 11 yay saniye boyuta iner.

Jüpiter Artık akşam alacakaranlığında kaybolmaya başlar. 20-21 ve 22 Aralık’da Saturn’e en yakın konumuna gelir.

Saturn Jüpiter ile birlikte hareketi sürer. 20-21 ve 22 Aralık saat 17’de en yakın konumlarına gelirler. Ancak Türkiye’den gözlenemeyecek.

Saturn-Jupiter-1ed4391.jpg

Uranüs Ay boyunca gözleme uygun konumunu sürdürecek ve Batı’da Mars ile birlikte Koç takımyıldızında bulunmaya devam edecek.

Neptün Ay başında iyi bir konumda olacak. Zamanla yüksekliğini kaybederek ay sonuda karanlık çöktüğünde batacak. 

skyatnightmagazine.com’dan çevirilmiştir.

Reklam