Beş milyar yıl yaşındaki yaşlı M67 bilinen en eski açık yıldız kümelerinden biridir. Parlak küme 500’den fazla yıldız içerir ki pek çoğu dürbünle dahi gözlenebilir. Bunların arasında öne çıkan bir çift 8 kadir ile parlaklıkları 9 ile 12 kadir arasında değişen 50 tane, yaklaşık 25 yay dakikalık bir alana yayılan yıldızlar bulunur. Orta derecede bir teleskopla soluk yıldızları dahi gözlenerek kümenin güzelliği ortaya çıkar.

M67 @Slooh

Kral Kobra Kümesi olarak da adlandırılan M67, kuzey takımyıldızı Yengeç’te bulunan açık bir kümedir.

6.1 kadir görünür parlaklığa sahiptir ve Dünya’dan yaklaşık 2.610 ila 2.930 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Yeni Genel Katalog’da NGC 2682 olarak adlandırılmıştır.

Messier 67, eski olduğu bilinen az sayıdaki açık yıldız kümeleri, Dünya’ya M67 kadar yakın değildir. Bunlar arasında tahmini yaş 5 milyar yıl olan Kral takımyıldızındaki NGC 188, yaklaşık yaşı 7 ila 8 milyar yıl arasında olduğuna inanılan Çalgı’daki NGC 6791 ve tahmini 10 ila 13 yıl yaşlarında olduğu sanılan Arabacı takımyıldızındaki Berkeley 17 bulunuyor. NGC 188, 5,400 ışık yılı uzaklıktadır. NGC 6791 ise Dünya’dan yaklaşık 13,300 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır.

M67, Aslan’daki Regulus ve Küçük Köpek’deki Procyon parlak yıldızlarını birbirine bağlayan hayali çizginin aşağı yukarı yarısında ve biraz üzerinde bulunabilir.

M67’nin Yengeç takımyıldızına göre konumu

 Küme, 4.20 kadir görsel parlaklığında çoklu yıldız sistemi olan Acubens, Alpha Cancri’nin sadece 1.75 derece batısında yer almaktadır. Acubens, ünlü Arı Kovanı Kümesi M44’ün 9 derece güneydoğusunda yer almaktadır.

30 yay dakikalık görünür bir çapa sahip olan M67, kabaca dolunay ile aynı boyutta görünür. Küçük bir 10 × 50 dürbün kümeyi uzun bir ışık yaması olarak gösterirken, küçük teleskoplar en parlak yıldızlarını dahi ortaya çıkarır. 6 inç ve 8 inç aletler düzinelerce yıldızı çözerken 12 inç teleskoplar kümede yaklaşık 100 ayrı yıldızı ortaya çıkarmaktadır. M67’yi kuzey enlemlerinden gözlemlemek için yılın en iyi zamanı kışın sonları ve erken ilkbahar aylarında gerçekleşir.

Kümedeki yıldızların ortalama yaşı yaklaşık 4 milyar yıldır, bu da kabaca Güneş ile aynı yaşta oldukları ve benzer element bolluğuna sahip oldukları anlamına gelir. Açık kümeler tipik olarak daha gençtir ve yıldızlar genellikle bu yaşa ulaşmadan önce zamanla dağılma eğilimindedir. Örneğin, Yengeç takımyıldızındaki bir başka Messier kümesi olan Arı Kovanı Kümesi (M44) sadece 600 milyon yıllıktır. Bununla birlikte, M67’nin yıldızlarının ayrılmadan önce 5 milyar yıl daha bir arada kalması bekleniyor.

M67 Fotoğraf: Misty Mountain Gözlemevi

M67, 500’den fazla yıldız içerir ve genellikle yıldızların evriminin iç yüzünü anlamamızı sağladığı için incelenir. 11 parlak turuncu K tipi dev yıldız ve yaklaşık 200 adet beyaz cüce içermektedir. Yaklaşık 30 mavi başıbozuk hariç, M67’deki yıldızlar kabaca aynı yaştadır ve aynı mesafede bulunurlar. Mavi başıbozukların kökenleri henüz açıklanamadı. Bu yıldızların en parlakları, B8 veya B9 spektral sınıflamasına ve 10’dan daha büyük olan ve onları Güneş’ten yaklaşık 50 kat daha aydınlık yapan görsel parlaklığa sahiptir. Mavi başıbozukları sayılmazsak, kümede, F spektral sınıfından daha mavi herhangi bir ana dizin yıldızı bulunmamaktadır.

M67, kütlesel dağılmaya uğradı. Bu da daha ağır yıldızlarının küme merkezine doğru hareket etmesine ve daha az büyük olanların zamanla dış bölgeye gittikleri anlamına geliyor. Sonuç olarak, küme yıldızları, genç açık kümelerdekilerden çok daha fazla kütle çekimi ile bağlıdırlar.

M67, kaynağına bağlı olarak, II 2 r, II 2 m veya II 3 r bir Trumpler sınıflandırmasına dahil edilir. Türünün üzerinde en çok çalışılan nesnelerinden biri olmasına rağmen, M67’nin temel özellikleri – kütleye, yaşına, farklı türdeki yıldızların sayısına bağlı olarak – bir nesneden diğerine önemli ölçüde değişmektedir.

Küme kütlesinin belirsiz olmasına rağmen, Güneş’in 1.080 ila 1.400 katı arasında olduğu tahmin edilmektedir ve mesafenin 800 ila 900 parsek aralığında olduğu düşünülmektedir. 100’den fazla Güneş benzeri yıldız ve çok sayıda kırmızı dev içerir. Güneş’e benzeyen yüksek yıldız sayısı, bilim insanlarını M67’yi Güneş’in muhtemel ebeveyn kümesi olarak görmeye itmiştir, ancak simülasyonlar bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu göstermiştir.

M67’deki yıldızlar kabaca aynı yaşta oluşları ve Güneş’e benzer bir yapıya sahip olduklarından, bu kümelenme şekilleri, bu tür ortamlarda kaç gezegenin oluştuğunu ve çoğunlukla daha büyük veya daha büyük kütleli yıldızların etrafında oluşup oluşmadığını belirlemek isteyen bilim adamları tarafından sıklıkla incelenir.

2014 yılında uluslararası bir gökbilimci ekibi, ESO’nun Şili’deki La Silla Gözlemevi’nde 3.6m teleskopu üzerindeki HARPS (Yüksek Hassasiyetli Radyal hız Gezegen Araştırmacısı) enstrümanını kullanarak kümede üç öte gezegen keşfetti. Her üç gezegen de, sıvı suyun var olabileceği yaşanılabilir bölgelere göre merkez yıldıza daha yakın görünüyor. Öte gezegenlerden ikisi cüce yıldızları YBP1194 ve YBP1514’ün yörüngesinde döndüğü, diğerinin ise S364 olarak adlandırılan K3 tipi dev bir yıldızın yörüngesinde bulunduğu tespit edildi. YBP1194b ve YBP1514b olarak adlandırılan bu gezegenlerden ikisi, açık bir kümede Güneş benzeri yıldızların yörüngesinde keşfedilen ilk dış gezegenlerdir.

Yıldız YBP1194’ün yörüngesinde bulunan YBP1194b, 6.9 günlük bir süreye ve en az 0.34 Jüpiter benzeri bir kütleye sahiptir. Yıldızın kendisi şimdiye kadar bulunan güneşe en yakın ikizlerinden biri. Özellikleri neredeyse Güneş’inkilerle aynıdır.

YBP1514b gezegeni, 5.1 günlük bir yörünge periyoduna ve Jüpiter’in kütlesinin 0.40 katı bir kütleye sahipken, S364b, ana yıldızını yörüngesine geçirmek için 121.7 gün ve en az 1.54 Jüpiter benzeri bir kütleye sahiptir.

M67 Fotoğraf: CARO

Bu gezegenlerin keşfi, gezegenlerin açık küme yıldızlarında izole yıldızların etrafındaki kadar yaygın olduğunu göstermiştir. Ancak, tespit edilmesi çok kolay değildir ve açık kümeler içerisinde çok az sayıda keşfedilmiştir.

Açık bir kümede bulunan ilk gezegen, Boğa takımyıldızındaki ünlü Hyades kümesinin üyelerinden biri olan Ain yıldızı Epsilon Tauri’nin yörüngesinde bulundu. Bilim adamları yakın zamanda Arı Kovanı Kümesi (M44) ve Kuğu takımyıldızında açık bir küme olan NGC 6811’de de iki gezegen keşfettiler.

M67, 1779’da Alman gökbilimci Johann Gottfried Koehler tarafından keşfedildi. Bunu “Yengeç takımyıldızındaki Alfa’nın yakınında, uzunca bir şekilde belirgin bir bulutsu” olarak nitelendirdi.

Charles Messier kümeyi bağımsız bir şekilde keşfetti ve 6 Nisan 1780’de kataloğuna ekledi. Tek tek yıldızlarını çözebildi ve onu “Yengeç’in güney pençesinin altında, bulutsulu küçük yıldızlar kümesi olarak tanımladı. Alfa yıldızı Cancri’den belirlenen bir konumda” diye not etti.

William Herschel, M67’yi birkaç kez gözlemledi. 1784 yılında 20 metrelik teleskopunda gördükten sonra, onu “en güzel yıldız kümesi; görünürde 200’den az değil” şeklinde not aldı.

John Herschel kümeyi 1826’da h 531 olarak katalogladı ve daha sonra GC 1712 olarak Genel Katalog’a ekledi. “Dikkat çekici; kümesi; çok parlak; çok büyük; son derece zengin; biraz sıkıştırılmış; 10’dan 15’e kadar parlaklıkta yıldızlar. ”

Gözlem Bilgileri

ObjeYıldız Kümesi
TipiAçık
TakımyıldızıYengeç
En İyi Gözlem AyıNisan
Neyle Gözlenir?Dürbün
Sağ Açıklık08s 51.4d
Dik Açıklık+11°49’
Uzaklığı:2,610,000 – 2,930,000 ışık yılı (800 – 900 parsek)
Yaşı:4 milyar yıl (3.2 ile 5 milyar yıl)
Yıldız Sayısı>500
Görünür Parlaklığı+6.1
Görünür Boyutu30′
Çapı10 ışık yılı
Reklam