M34 (Messier 34), Kuzey takımyıldızı Kahraman – Perseus’ta bulunan parlak, geniş bir açık kümedir.

Küme, Dünya’dan yaklaşık 1.500 ışık yılı uzaklıktadır ve görünür 5,5 kadir parlaklığındadır. Yeni Genel Kataloğu’nda NGC 1039 ismini almıştır. Karanlık bir gecede gözle kolayca görülür. Boyutu dolunay kadardır. Bulması oldukça kolaydır ve yıldızları 10 × 50 dürbünle bile çözülebilir. En iyi dürbün ve düşük güçteki teleskoplarla görülür.

Küme Kahraman takımyıldızının en parlak ikinci yıldızı olan Algol’dan (Beta Persei) Perseus’un en parlak ikinci yıldızı, komşu takımyıldızındaki üçüncü en parlak yıldız olan Almach’a (Gamma Andromedae) çekilmiş hayali çizginin hemen kuzeyinde yer alıyor.

M34’ün Yeri

Küme, Kahramanın yılan saçlı canavar karşısında kazandığı zaferin ardından Gorgon Medusa’nın elinde duran başını temsil eden, Demon Yıldızı olarak da bilinen ve ünlü bir ikili yıldız olan Algol’un 5 derece kuzeybatısında bulunuyor.

M34’ü izlemenin en iyi yolu düşük büyütme oranlarındaki teleskoplardır. Küçük teleskoplar 20 kadar yıldızı ortaya çıkarken, büyük amatör teleskoplar çoğu çiftler halinde bulunan yaklaşık 80 yıldız üyesi göstermektedir. Kümeyi kuzey enlemlerinden gözlemlemek için yılın en iyi zamanı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındadır.

M34, Dünya’ya en yakın Messier objelerinden biridir. Kataloğunda bize daha yakın olan altı tane daha derin gökyüzü objesi bulunur, bunlar: Pleiades (M45), Arı Kovanı Kümesi (M44), Ptolem Kümesi (M7), Açık küme M39, Halter Bulutsusu (M27), ve Avcı – Orion Bulutsusu (M42).

Açık küme iyi koşullarda çıplak gözle görülebilir. Yaklaşık 100 yıldız ve muhtemelen 0.12 ile 1.0 güneş kütlesi arasında bir kütleye sahip 400 yıldıza kadar yıldız içerir. M34, gökyüzünde 35 ark dakikasında denk gelen, yaklaşık dolunay büyüklüğünden biraz fazla bir alanı kaplar. 14 ışık yıllık bir çapa sahiptir.

M34, tahminen yaşları 200 ile 250 milyon arasında olan nispeten genç bir yıldızlar kümesidir. En parlak yıldızın görsel parlaklığı 7.9 kadirdir.

M34 Foto:Whiskey

M34’teki en az 19 beyaz cüce yıldız, Güneş ile aynı kütleye ve Dünya’nınkine benzer bir büyüklüğe sahip olan yıldız kalıntılarıdır.

M34, Trumpler tip I 3 m olarak sınıflandırılır, bu, çevre alandan ayrıldığı ve güçlü bir merkezi yoğunluğa (I) sahip olduğu, hem parlak hem de soluk yıldızlar (3) içerdiği 50 ila 100 yıldız sayısıyla orta zenginliğe sahip olduğu anlamına gelir.

M34, 7 Kız kardeş takımyıldızında bulunan ve Messier tarafından kataloglanan iki derin gökyüzü nesnesinden biridir. Diğeri kataloğunda yer alan dört gezegenimsi bulutsudan biri olan M76 Küçük Halter Bulutsusudur.

Slooh çekimim M34
Slooh çekimim M34

M34, 1654’ten önce İtalyan gökbilimci Giovanni Batista Hodierna tarafından keşfedildi. Charles Messier, ise ondan habersiz 25 Ağustos 1764’te kendisi buldu ve kataloğuna dahil etti. Messier’in ilk baskısında yazdığı şey şuydu:

Yine aynı 25 – 26 Ağustos gecesinde, Medusa’nın başı [Algol] ile Andromeda’nın sol ayağı arasındaki küçük yıldız kümesinin konumunu neredeyse o harf takımyıldızının yıldızı Gamma’ya paralel olarak belirledim. Sıradan bir [akromatik olmayan] 3 feet [FL] refraktörle, biri bu yıldızları ayırt eder; küme 15 dakika uzunluğunda olabilir. Medusa’nın başındaki Beta yıldızı ile ilgili konumunu belirledim; sağ yükselişi 36d 51 ′ 37 ″, kuzeyde 41d 39 ′32 dikaçık olarak not ettim.

Gözlem Bilgileri

Obje:  Yıldız Kümesi
Tipi:  Açık
Takım Yıldızı: Kahraman – Perseus
En İyi Gözlem Ayı: Ekim – Kasım – Aralık
Neyle Gözlenir?: Göz/Dürbün
Sağ Açıklık:  02s 42.1d
Dik Açıklık +42°46’
Uzaklığı: 1.500 ışık yılı (470 parsek)
Yaşı: 200 – 250 milyon yıl
Yıldız Sayısı:  100
Görünür parlaklığı:  +5.5
Görünür boyutu:  35′
Çapı:  7 ışık yılı