Edwin Hubble, daha sonra Sandage ve de Vaucouleurs tarafından geliştirilen gökadalar için morfolojik bir sınıflandırma şeması geliştirdi. Buna göre ana gökada tipleri:

E – Eliptik Gökadalar. Küresel (E0) ile çok uzunlamış (E7) haldeki örneklerine kadar.

S – Sarmal Gökadalar. Sıkı sarılı kollardan (Sa) açık kollulara (Sd) kadar olanlar.

SB – Sıkı kollarla sarılmış çubuklu gökadalardan (SBa) kolları açık olanlara (SBd) kadar olanlar.

Irr – Düzensiz şekilli gökadalar.

Ayrıca, aşağıdaki göstergeler kullanılır:
s – S şeklindeki sarmal kollar
r – Halka şeklinde spiral kollar
rs – S ve halka şeklindeki sarmal kolların karışımı
m “Macellan tipi”, yalnızca düzensiz galaksiler için

Başlangıçta, Hubble bu şemada evrimsel bir seri gördü. Ama bugün bunun doğru olmadığını biliyoruz. Aslında, eliptik gökadalar çoğunlukla sarmal gökadaların öncüleri değil (birleşmelerden kaynaklanan) sonuç olarak ortaya çıkan çok eski nesnelerdir. Messier kataloğundaki örnekleri:

E0 küresel eliptik gökada (M89)
E1 neredeyse küresel eliptik gökada (M87, M105)
E2 hafifçe uzatılmış eliptik gökada (M32, M60)
E3 belirgin biçimde uzun eliptik gökada (M86)
E4 belirgin biçimde uzatılmış eliptik gökada (M49)
E5 kuvvetle uzatılmış eliptik gökada (M59)
E6 çok güçlü bir şekilde uzun eliptik gökada (M110)
E7 aşırı uzatılmış eliptik galaksi (-)

Galaksi Türleri

S0 Parlak merkezli eğirtmeç türü gökadalar (M84, M85, M102)
Sa Sıkı kollarla sarılı sarmal gökadalar (M65, M96, M104)
Sb Açık kollu sarmal gökadalar (M31, M63, M64, M66, M77, M81, M90, M94, M98, M106)
Sc Çok açık kollu sarmal galaksiler (M33, M51, M61, M74, M83, M88, M99, M100, M101, M108)
SBa Sıkı kollarla sarılı çubuklu sarmal gökada (-)
SBb Açık kollarla sarılı çubuklu sarmal gökada (M91, M95)
SBc Çok açık kollarla sarılı çubuklu sarmal gökada (M58, M109)
Irr Düzensiz şekilli gökada (M82)