M19, 1764 yılında Charles Messier tarafından keşfedildi. Küme, Yılancı takımyıldızında ve dünya’dan 28.500 ışık yılı uzaklıkta yer alır: En kolay Temmuz ayında şekilde gözlemlenir. Açıkça 7,7 kadir gibi belirgin bir parlaklığa sahiptir ve sadece hafif bir yama gibi görünmesine rağmen, bir çift dürbünle tespit edilebiliyor. Büyük teleskoplar ise M19’un yıldızlarını gösterirler.

Küresel kümelerdeki yıldızlar, ortak bir ağırlık merkezi etrafında yörüngededirler, küresel olmaları da bu yüzdendir. M19 gibi bazı küresel kümeler de hafifçe uzatılmış bir şekle sahiptir. Bu küme, Samanyolu galaksimizin merkezinden sadece 6,500 ışık yılı uzaklıktadır. Bu nedenle büyük galaktik merkezden gelen yerçekimi ve gelgit kuvvetleri M19’un uzamasına neden olabilir.

M19’un bu Hubble görüntüsü, hem görünür hem de ultraviyole ışığının gözlemleri kullanılarak oluşturuldu. Resmin merdiven basamağı görünümü, pozlamaları çekmek için kullanılan kameranın tasarımından kaynaklanır. Kamera, biri daha yüksek çözünürlük sağlayan ancak diğer üçe göre daha küçük bir görüş alanına sahip dört ışık detektöründen oluşuyordu. Daha yüksek çözünürlüğe sahip dedektör diğerleri kadar alanı kapsamadığından, dört dedektörden gelen görüntü bir görüntüde birleştirildiğinde siyah bölgeler bırakılmıştır.

M19, ana ekseninde küçük ekseni boyunca olduğundan iki kat daha fazla yıldız ile en bilinen eliptik küresel kümedir. Bu, galaktik merkez ile çekimsel etkileşime bağlı olabilir veya belirsiz bir toz şeridinin neden olduğu optik bir yanılsama da olabilir. Dürbünle bakıldığında, M19 çözülmemiş bir sis gibi görünüyor. Teleskopla bakıldığında ise hale çevresi etrafındaki birkaç yıldız gözlemlenebilir.

M19, VIII sınıfı bir küresel kümedir, bu merkeze doğru gevşek bir şekilde konsantre olduğu anlamına geliyor. Küme oldukça zengin ve yoğundur. 140 ışık yılı doğrusal bir çapa karşılık gelen, görünür çapta 17 ark dakikalık bir alanı kaplar.

Küme, galaktik merkeze yakın, sadece yaklaşık 6.500 ışık yılı uzaklıkta ya da onu Samanyolu merkezinin diğer tarafına güneş sistemimizden alan 2.000 parsek mesafede yatıyor. (Güneş galaksinin dönme merkezinden uzakta yaklaşık 25.000 ila 28.000 ışık yılı ve M19 Güneş’ten 28.700 ışık yılı uzaklıktadır.)

m19,ngc 6273
Yılancı’daki M19 . Fotoğraf: Hewholooks @ wikipedia.org

Galaktik merkezin gelgit kuvvetleri, M19’un şeklinin neden küresel bir kümeden farklı olduğunu açıklayabilir. Küme, Güneş’in yaklaşık 1,1 milyon katı kütleye sahiptir ve tahmini yaşı yaklaşık 11,9 milyar yıldır. Dünyadan da saniyede 146 km hızla uzaklaşmaktadır.

M19, Yılancı takımyıldızının güney kısmında, nispeten parlak ve çok yıldızlı bir sistemi olan Theta Ophiuchi’nin 4.5 derece batısında, Yılancının sağ ayağını belirler. Theta Ophiuchi, B2 IV spektral sınıflamasına ve 3.26 kadir görünür parlaklığa sahiptir.

messier 19,antares
Messier 19 and Antares. Image: Wikisky

Küme, Akrep takımyıldızındaki en parlak yıldız olan Antares’in yaklaşık 8 derece doğusundadır ya da kabaca, Yay burcundaki çaydanlık asterizminin ucunu gösteren parlak yıldız olan Antares’ten Kaus Borealis’e kadar olan mesafenin dörtte birlik bir kısmındadır.

M19 civarında iki küresel yıldız kümesi daha vardır: ilki NGC 6293, M19’un 1.5 derece doğu-güneydoğusunda bulunur ve belirgin bir şekilde 8.4 kadir görünür parlaklığa sahiptir. Diğer küme ise NGC 6284 adlı 9.5 kadir parlaklığa sahiptir ve 1.6 derece kuzey-kuzeydoğusundadır.

M19, 50mm dürbünlerde bulanık bir ışık yaması gibi görünüyor. Amatör teleskoplar görsel olarak yaklaşık 6 ark dakikalık kümeyi ve fotografik olarak 13.5 ark dakikalık bir alanı gösterecektir. Kümenin eliptik şekli küçük aletlerde bile belirgindir. Öte yandan, 250mm bir teleskop, kümenin parlak çekirdeğini yaklaşık 3 ila 4 dakika boyutunda gösterebilirken, 5 ila 7 dakikalık alanın etrafını kaplayan haleyi gözler önüne serer. Kümeyi görmek için yılın en iyi zamanı ise yaz aylarındadır.

M19 @Slooh

Charles Messier kümeyi 5 Haziran 1764’te keşfetti ve kuyruklu yıldız benzeri nesneler listesine dahil etti.

Akrep ve Yılancı’nın sağ ayağı arasındaki Antares’in paralelinde“ yıldızsız bir bulutsu: bu bulutsu yuvarlaktır; 3.5 ayaklık [FL] sıradan bir teleskopla çok iyi anlaşılabilir; Bu nebulaya bilinen en yakın komşu yıldız, 28 kadir olan Ophiuchi’dir. Flamsteed’e göre 6. (çap 3 ′) ”olarak nitelendirdi.

İlk Messier kataloğuna (1771) kaydında şöyle yazar:

5-6 Haziran gecesi, 1764’te, Antares’in paralelinde, Akrep ve Yılancının sağ ayağı arasında yer alan bir bulutsuyu keşfettim: bu bulutsunun yuvarlak olduğunu ve hiçbir yıldız içermediğini gördüm; Onu 104 kez büyüten bir Gregorian teleskobu ile inceledim, çapı yaklaşık 3 dakika ark.: Biri 3 ayaklık bir yarım [FL] normal [akromatik olmayan] refraktörle çok iyi görür. Meridyen geçişini gözlemledim ve yıldız Antares’le karşılaştırdım.

William Herschel, kümeyi tek tek yıldızlara ayıran ilk kişiydi. 1783 yılında, 10 metrelik bir teleskopta M19’u gözlemledi ve “250 adet 5 veya 6 kadir parlaklığında yıldız görebiliyorum, gerisini yeterince büyük görünmediği ya da parlak olmadığı için türünün diğer nesneleri gibi benekli görünmektedir” dedi.

1784 yılında Herschel, 6 metrelik teleskopla gözlemledikten sonra nesneyi bir küme olarak tanımladı. “4 veya 5 dakika çapında, çok fazla ortaya toplanmış ve sıkışmış bir yıldız kümesi. ”

Amiral William Henry Smyth kümeyi 1835 Temmuz’unda gözlemledi ve şunları yazdı:

Akrep’in arkası ile Yılancının sol ayağı arasında, küçük ve soluk renkli yıldızlardan oluşan hoş, izole, küresel bir küme; ve Samanyolu’nun bir önceki kolunda, neredeyse iki yıldız arasında. Kremsi beyaz bir renktedir ve merkezi de hafif parlaktır; ama H. ​​[John Herschel] bize, 6 metrelik reflektör teleskopla bile ışıldamadığını ya da yıldızlarla karıştırılmayacağını söylemişti. 1764 yılında M. [Messier] tarafından keşfedilmiş ve yıldız biçiminde, yuvarlak biçimli olmayan bir bulutsu olarak tanımlanmış ve 1 metrelik teleskopla gayet iyi görmüştü.; ancak 1784 yılında Sir William Herschel, genişliği sorununu çözdü ve 344. sırada olduğunu ilan etti. Ortalama olarak bulunduğu yer, batıdan kuzeye doğru 36 Ophiuchi’nin 2.5 derece kuzey batısından, Antares’in 7.5 derece doğusuna doğru olan hattın üstündedir.

Yukarıdaki bulutsu [M62 ve M19] ve tüm çevresi, dışsal bir nedenle yaratılmış olsa bile olsa görkemli ve zengin bir görüntüye sahiptir; ve göklerin cennetinin güzellik derecesini ve çeşitliliğini gösterir. Gerçekten de, “Yıldızlar bize parlamanın yanında öğreticidir” denir. Burası, Akrebin yıldız yoksununu gövdesinde Sir William Herschel’in yıldız aradığı 4 derecelik geniş açıklıktaki boşluğa veya deliğe yakındır.

Messier 19. Fotoğraf: Wikisky
Messier 19
Wikisky

Gözlem Bilgileri

Obje:  Yıldız Kümesi
Tipi:  Küresel
Takım Yıldızı: Yılancı
En İyi Gözlem Ayı: Temmuz
Neyle Gözlenir?: Dürbün
Sağ Açıklık:  17s 02d 37.69s
Dik Açıklık:  -26°16’04.6”
Uzaklığı: 28,700 ışık yılı (8,800 parsek)
Yaşı:  11.9 milyar yıl
Yıldız Sayısı:  300,000
Görünür parlaklığı:  +7.47
Görünür boyutu:  17′
Çapı:  70 ışık yılı