Ünlü Kartal Bulutsusu Messier 16 (M16), Yılan takım yıldızında yer alan genç bir açık yıldız kümesi ile yıldız oluşturan bir bulutsudur.

Bu yükselen kozmik toz ve gaz kolları M16 ya da Kartal Bulutsusu’nun kalbinde yer alır. Bu çarpıcı Hubble görüntüsünde yer alan, Yaratılış Sütunlar (Pillars of Creation) adı verilen bölge, bulutsunun içindeki aktif şekilde bir yıldız oluşum bölgesinin parçasıdır ve yeni doğan yıldızları perdeli sütunlarına gizler.

Bu bölgeyi dürbün hatta çıplak gözle bile tarayarak birçok gece geçirilebilir. Herhangi bir büyütücü kullanılmadığında göze, karanlık bir gecede puslu bir yama olarak görülür. Dürbünle bakıldığında ise, aynı görüş alanında bulunan M16, M17, M18 ve M24 ile arka planda Samanyolu ile nefes kesici olabilir. Fotoğraflardaki kadar muhteşem olmasa da, bu dürbünle bile görülen, düşük güce sahip teleskoplarda dahi heyecan verici bir obje yuvasıdır. Daha büyük cihazlarla ve filtreler ile dikkatlice gözlemlenmesi halinde daha fazla görsel detay ve yapının ortaya çıkar

pillars of creation,messier 16
Messier 16 ve Schulman 32 inçlik teleskopta Yaratılış Sütunları. Resim: Jschulman555 wikipedia.org’da

Fotoğraf, Hubble’ın Kartal Bulutsusu’nun bu ikonik özelliğinin ilk görüntüsü olmamasına rağmen en ayrıntılı olanıdır. Görüntüdeki mavi renkler oksijeni, kırmızı renkler kükürtü ve yeşil renkler de hem azotu hem de hidrojeni temsil eder. Sütunlar, çerçevenin hemen dışında bulunan genç yıldız kümesinden gelen kavurucu ultraviyole ışığına tabi tutulurlar. Bu yıldızların rüzgarları gaz ve toz kulelerini yavaş yavaş aşındırıyor.

Kabaca 4 ila 5 ışık yılı uzatan bu çekici Yaratılış Sütunları, tamamı 70 ila 55 ışık yılı kapsayan tüm Kartal Bulutsusu’nun büyüleyici ancak nispeten küçük bir özelliğidir. İsviçreli gökbilimci Jean-Philippe Loys de Chéseaux tarafından 1745 yılında keşfedilen bulutsu, Yılan takımyıldızında ve Dünya’dan 7.000 ışık yılı uzaklıktadır. Görünüşe göre 6 kadir parlaklığa sahip olan Kartal Bulutsusu, küçük bir teleskopla tespit edilebilir ve en iyi şekilde Temmuz ayında görülür. Yaratılış Sütunları’nı çözmek için geniş bir teleskop ve en uygun görüntüleme koşulları gerekir.

Kartal Bulutsusu gökyüzünde bulmak kolaydır. Kalkan takımyıldızının çıplak gözle görülen yıldızı Gamma Scuti’nin yaklaşık 2.5 derece batısında ve Yay burcundaki M17 ve Omega Bulutsusu’nun birkaç derece kuzeyinde yer almaktadır. Star Queen Bulutsusu olarak da bilinen M16, Dünya’dan 7.000 ışık yılı uzaklıkta ve 6.0 kadirlik bir parlaklığa sahiptir.

4.70 kadir parlaklığında beyaz bir dev olan Gamma Scuti, Kartal takımyıldızının en parlak yıldızı olan Altair’den, Kartalın V Aquilae’ye kadar, Yay takımyıldızı yönünde çekilen hayali çizgi boyunca uzanır. M16, Yılanın kuyruğu – Serpens Cauda takım yıldızının güneydoğu ucunda, Yılancı takımyıldızın doğu kısmında yer almaktadır. (Bilindiği gibi Yılan takımyıldızı iki bölüme ayrılmıştır – Yılanın Başı – Serpens Caput ve Yılanın Kuyruğu – Serpens Cauda olarak Yılancı’nın her iki tarafına doğru yayılır.)

Kartal Bulutsusu, 70 ila 55 ışık yılı büyüklüğünde veya 30 dakikalık gökyüzü alanı kaplarken, açık yıldız kümesi, açısal çapta 7 ark dakikaya karşılık gelen 15 ışık yılı yarıçapına sahiptir.

Slooh çekimim M16

Açık kümeyi çevreleyen H II bölgesi olan IC 4703, Samanyolu Gökadasının Yay Kolu’nda bulunan, bir sonraki iç spiral kolu olan Samanyolu Gökadasının Yay Kolu’nda bulunan, 8 büyüklüğünde, görsel büyüklüğü olan geniş bir aktif yıldız oluşumu bölgesi olan yaygın bir yayılma bulutsusudur. bize ait.

Üçlü Yaratılış Sütununun en büyüğü yaklaşık 4 ışık yılı uzunluktadır. Bulutsu bölgesinin sol tarafında oluşan büyük bir soğuk gaz ve toz kulesi olan Stellar Spire, 90 trilyon kilometre uzunluğa karşılık gelen yaklaşık 9.5 ışık yılı yüksekliktedir. Bu ise, Güneşe en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri’ye yaklaşık iki kat uzaklık anlamına geliyor.

Messier 16, aktif yıldız oluşumuna çeşitli bölgelerine ev sahipliği yapar. Bunlardan biri de, bulutsu merkezinin orta kısmındaki Yaratılış Sütunlarının hemen solunda bulunan Stellar Spire’dır.

Stellar Spire fotoğrafı. Kartal Bulutsusu’ndaki yıldızlar, genç yıldızlardan gelen enerjinin fantastik manzaralar yarattığı, kaotik mahallelerde bulunan soğuk hidrojen gazı bulutlarında doğar. Kule, yeni doğan yıldızlar için dev bir kuvöz olabilir. Bir görkemli, sıcak, genç yıldız grubundan (görüntünün en üstünde) gelen bir ultraviyole ışığı seli direği aşındırıyor. Yıldız ışığı ayrıca, kulenin pürüzlü yüzeyini aydınlatmaktan da sorumludur. Karanlık hayalet görünümlü gaz akışlarının bu yüzeyden kaynaması, yapının etrafında pus yaratması ve üç boyutlu şeklini vurgulaması görülebilir. Sütun, daha uzaktaki gazın arka plan ışığına karşı kontrastlanmıştır. Kulenin tepesindeki karanlık hidrojen bulutunun kenarı, ateşle süpürülen çayırlar arasındaki erozyona karşı dayanıklıdır. Ateş çimleri hızlı bir şekilde yakar fakat yoğun fırça ile karşılaştığında yavaşlar. Buradaki gök olayında, sıcak, genç yıldızlardan gelen ultraviyole ışığı patlaması karşısında, kalın hidrojen gazı ve toz bulutları çevrelerinden daha uzun süre hayatta kalmış. Gazlı kulenin içinde yıldızlar oluşuyor olabilir. Bu yıldızların bir kısmı çekim etkisi altında çökmekte olan yoğun gazlar tarafından yaratılmış olabilir. Komşu sıcak yıldızlar tarafından ısıtılan gazın basıncı nedeniyle başka yıldızlar da oluşabilir. İlk yıldız dalgası, yıldız kümesinin kavurucu ışığını kullanmaya başlamadan önce oluşmaya başlamış olabilir. Yıldızların doğuşu, kulenin içindeki yoğun soğuk gaz bölgelerinin yıldız yapmak için kendi ağırlıkları altında çökmesiyle başlamış olabilir. Kulenin ortasındaki malzemenin tümsek ve parmakları bunlara örnek olarak verilebilir.
M16’yı bulmak için

M16, Yay burcundaki çaydanlık kullanılarak da bulunabilir. Kaus Australis’ten Kaus Media’ya çizilen çizginin sonunda bulunur.

M16 en iyi düşük güçlü bir teleskopta görülür. 4 inçlik aletler bulutsu kalıntılarına rağmen 20 yıldızı çözümleyebileceklerdir. Yıldız kümesinin bulunması oldukça kolaydır, ancak çevresindeki bulutlar son derece iyi görüntüleme koşulları ve geniş diyafram cihazları gerektirir. Yaratılış Sütunları ise sadece 12 inç ve daha büyük teleskoplarda görülebilir.

M16’yı kuzey enlemlerinden görmenin en iyi zamanı, Yılanın kuyruğu (Serpens Caput) ve Yay’ın (Sagittarius) gün batımından sonra güney gökyüzünde ufukta görülebildiği yaz aylarıdır.

Aynı görüş alanında, çaydanlığın hemen üstünde bulunan diğer Messier objeleri: M17 (Omega Bulutsusu), açık küme M18, M20 (Trifid Nebula), açık yıldız kümeleri M21, M23 ve M25, M8 (Lagün Bulutsusu) ve küresel kümeler M22 ve M28.

HD 168076 olarak kataloglanan Eagle Bulutsusu’ndaki en parlak yıldız dürbünle kolayca görülebilir. Gerçekten bir O3.5V yıldızı ve bir O7.5 arkadaşından oluşan bir ikili yıldız sistemidir. Sistem, görünür bir 8.24 büyüklüğüne sahiptir.

Açık küme NGC 6611 yaklaşık 460 yıldız içerir. En parlak üyeler yalnızca 1-2 milyon yaşındadır ve spektral sınıf O’ya aittir. Bu genç yıldızlar Güneş’in yaklaşık 80 katı büyüklüğünde ve 1 milyon kat daha aydınlıktır. NGC 6611, Shapley tarafından bir tür “c” kümesi olarak sınıflandırılmıştır; bu, çok gevşek ve düzensiz olduğu anlamına gelir.

8,2 metrelik VLT ANTU teleskobu üzerindeki kızılötesi çok modlu ISAAC cihazını kullanan Avrupalı ​​gökbilimciler, Kartal Bulutsusunu kızılötesi yakın dalga boyunda görüntüleyebildiler. ISAAC’in kızılötesi görüntüleri, her kütledeki genç yıldızları üç geniş bant renkte gösterebilecek hassasiyetle ve en önemlisi de 0.35 yay saniyesi kadar bir alanı iyi bir görüntü netliği ile kapsar. M16’nın görüntüsü bölgede çok fazla şey olduğunu göstermektedir. İlk izlenim, çok sayıdaki yıldıza aittir. Kızılötesi bu görüntüde mavi olanlar, ya alanın sağ üst (kuzey batı) bölümünde toplanmış olan genç NGC 6611 kümesinin büyük yıldız üyeleridir ya da görüş hattı boyunca M16’ya doğru uzanan ön plan yıldızlarıdır. Yıldızların çoğu soluk ve sarıdır. Onlar M16’nın arkasındaki, galaktik çıkıntı hattı boyunca sıradan yıldızlardır ve NGC 6611’in oluşturduğu moleküler bulutların arasından görülürler. Aralarında bazı çok kırmızı yıldızlar da görülür: bunlar ya çok genç ve gaz – toz bulutlarına gömülüdür ya da arka plandaki parlak yıldızların arasında parlarlar.
Bu fotoğraf, Eagle Nebula’nın (Messier 16), Paranal Gözlemevi’ndeki ESO Çok Büyük Teleskop (VLT) üzerindeki kızılötesi çok modlu cihaz ISAAC ile elde edilen 144 ayrı görüntüden oluşan, üç renkli kompozit mozaik görüntüsünün sonucudur. Merkezde, “Yaratılış Sütunları” görülebilir. Bu geniş alanlı kızılötesi görüntü, sadece merkezi üç sütunu değil aynı zamanda aynı yıldız oluşturucu bölgedeki, Kartal Bulutsusu’nun önünde, veya arkasında yer alan çok sayıda yıldız olduğunu gösterir. Sağ üstteki parlak mavi yıldız kümesi, sütunları aydınlatan büyük ve sıcak yıldızlara ev sahipliği yapan NGC 6611’dir. Resim: ESO

Messier 16, 1745-46’da İsviçreli gökbilimci Jean-Philippe Loys de Chéseaux tarafından keşfedildi. Bulutsunun kendisi, 3 Haziran 1764’te Charles Messier tarafından keşfedildi. Messier, “Bu takımyıldızın Zeta Scuti’nın paraleline kısa bir mesafede, Yılan’ın kuyruğunun yanında, hafif bir parıltıyla kaplanmış küçük bir yıldız kümesidir; düşük güçte bir teleskop ile bu küme bir bulutsu gibi görünür“ notunu düştü.

İlk Messier kataloğuna 1771 tarihli girişinde şunları yazdı:

3 – 4 Haziran 1764’ün aynı gecesinde, Yılancının kuyruğunun yanında, o takımyıldızın Zeta Scuti yıldızının paralelinden biraz uzakta, hafif bir ışıkla karışmış küçük yıldızlar kümesini keşfettim: 8 yay dakikası uzunluğuna sahipti: zayıf refraktör teleskopla bu yıldızlar bir bulutsu şeklinde görünüyor; fakat iyi bir enstrüman kullan kişi bu yıldızları ayırt eder. Bunlara ek olarak, bu yıldızların üçünü de içeren bir bulutsu da var.

William Herschel kümeyi 30 Temmuz 1783’te gözlemledi ve şöyle dedi: “Aralarında küçük olanların da bulunduğu büyük yıldızlardan oluşuyor. Küçük bir alan içinde 50’den fazla saydım ama çevresinde dağılmış en az 100 tane daha olmalı.

Temmuz 1835’te bulutsuyu gözlemleyen Amiral William Henry Smyth küme için şöyle yazdı:

Kalkan [Scutum] takımyıldızının göbeğinde, 1764 yılında Messier tarafından keşfedilen soluk ışığın ortasında, küçük kütleli yıldızlar olarak kayıtlı, dağınık ama, büyük bir yıldız kümesi. Yeri, kuzeyde yarı doğuda bulunan Mu Sagittarii’ye 7 ° mesafeden; Theta Ophiuchi ve Delta Aquilae arasında hatta Altair’e ulaşan doğrultuda bulunur.

Gözlem Bilgileri

Obje:  Emisyon Bulutsulu Yıldız Kümesi
Tipi:  Açık
Takım Yıldızı: Yılancı
En İyi Gözlem Ayı: Temmuz
Neyle Gözlenir?: Dürbün
Sağ Açıklık:  18s 18d 48s
Dik Açıklık -13°49′
Uzaklığı: 7000 ışık yılı (2.146 parsek)
Yaşı:  5.5 milyon yıl
Yıldız Sayısı:  150
Görünür parlaklığı:  +6.0
Görünür boyutu:  30′ nebula 7′ küme
Çapı:  70×55 ışık yılı, 15 ışık yılı küme

VIDEOLAR

FOTOĞRAFLAR

m16,star queen nebula

Four Hubble images of the Eagle Nebula. Credit: NASA

messier 16,eagle nebula

A colour composite of the Eagle Nebula (M 16) made from exposures from the Digitized Sky Survey 2 (DSS2). The field of view is approximatelly 3.8 x 3.3 degrees. Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2

Northeast part of the Eagle Nebula. Image: NASA (Hubble)

eagle nebula,m16
NASA / ESA Hubble Uzay Teleskobu, dikkatini bir kez daha görkemli Kartal Bulutsusu’na (Messier 16) yöneltti. Bu resim, bölgenin kuzeybatı bölgesini merkezden çok uzakta gösteriyor ve aynı malzeme bulutundan oluşan çok parlak genç yıldızları içeriyor. Bu enerjik küçük çocuklar açık bir kümenin parçasıdır ve çevresindeki bulutsunun parlamasına neden olan ultraviyole radyasyon yayar. Yıldız kümesi çok aydınlık ve on sekizinci yüzyılın ortalarında keşfedildi. Bununla birlikte, bulutsu çok daha belirsizdir ve ilk olarak 1764’te Charles Messier tarafından belirtilmesi neredeyse yirmi yıl sürdü. Genellikle Kartal Bulutsusu olarak bilinmesine rağmen, resmi atama Messier 16 ve küme de NGC 6611 olarak adlandırılmıştır. Bulutsunun muhteşem bir alanı (görüş alanı dışında), Hubble Uzay Teleskobu’nun yıldız oluşturucu gaz ve tozun dramatik sütunlarının ikonik bir görüntüsünü yakalamasından bu yana “Yaratılış Sütunları” olarak adlandırılmıştır.
Küme ve bulutsu, küçük ve orta ölçekli teleskoplar için, özellikle hafif kirlilikten arındırılmış karanlık bir bölgeden etkileyici hedeflerdir. Messier 16, Samanyolu’nun en parlak kısımlarından birinin kalbinde, Aquila, Yay ve Ophiuchus arasında kalan Serpens Cauda (Yılanın Kuyruğu) takımyıldızında bulunabilir. Düşük güce sahip küçük teleskoplar, bulutsunun büyük, ancak soluk renk alanlarını gözlemlemek için kullanışlıdır, oysa 30 cm’lik teleskoplar, iyi koşullar altında karanlık sütunları ortaya çıkarabilir. Ancak, 2.4 metre çapında bir aynaya ve en son teknolojiye sahip enstrümanlara sahip Hubble gibi, Dünya’nın yörüngesinde bir uzay teleskopu, bunun kadar muhteşem bir görüntü için gereklidir.
Bu resim Hubble’ın Anketler için Gelişmiş Kamerası’nın Geniş Alan Kanalı ile çekilen görüntülerden oluşturuldu. Yakın kızılötesi filtreden (F775W) çekilen görüntüler kırmızı, mavi filtreden geçen görüntüler (F475W) mavidir. Maruz kalma süreleri sırasıyla bir saat 54 dakika idi ve görüş alanı yaklaşık 3,3 dakikadır. Resim: ESA / Hubble ve NASA
m16,emission nebula

Kartal Bulutsusunun (M16) bir gaz ve toz sütunu bölümünü gösteren bir detayı. Yakındaki parlak, sıcak, genç yıldızlardan gelen ışık, bulutu karmaşık formlara dönüştürüyor ve gazın parlamasına neden oluyor. Resim: NASA (Hubble) Yayınlanan: Emisyon Bulutsusu, Açık Küme