Charles Messier tarafından 1764 yılında keşfedilen küresel M14, 150.000’den fazla yıldıza ev sahipliği yapar ve görünürde 8.3 kadir kadardır. Güneydeki Yılancı takımyıldızında, Dünya’dan 29.000 ışık yılı uzaklıkta bulunur ve en iyi Temmuz ayında teleskopla gözlenir.

M14 @Slooh

1938 yazında, M14 bir novaya ev sahipliği yaptı ki bu küme türüde olağanüstü nadir bir olaydı. Bu nova, birkaç gün içinde yıldızın parlaklığının 10.000 faktör yükseldiği ani bir yıldız patlamasıydı. Ardından, takip eden aylarda patlama azaldı ve yıldız normal parlaklığına geri döndü.

M14’ün uzatılmış gibi bir şekli vardır ve yaklaşık 100 ışık yılı büyüklüğünde bir alanı kaplar. Dürbünle kolayca görülebilir ancak çıplak gözle görülemez.

Kümedeki en parlak yıldız 14’lük bir görsel büyüklüğe sahipse de kümenin en parlak 25 yıldızının ortalama görünür büyüklüğü 15.44’tür. Güneş’in ağır unsurlarının yalnızca yüzde 5’ine sahiptir. Tahmini yaşı yaklaşık 13 milyar yıldır.

M14’ün bu görüntüsü, Hubble’dan hem kızılötesi hem de görünür ışık gözlemleri kullanılarak birleştirildi. Merdiven basamağı görünümü, pozları çekmek için kullanılan kameranın tasarımından kaynaklanıyor. Kamera, biri daha yüksek çözünürlük sağlayan ancak diğer üçe göre daha küçük bir görüş alanına sahip dört ışık detektöründen oluşuyordu. Daha yüksek çözünürlüğe sahip dedektör diğerleri kadar alanı kapsamadığı için, dört dedektörün tümünün pozlamaları tek bir resimle birleştirildiğinde siyah bölgeler görüntü segmentinde kalıyor.

Messier 14, VIII sınıfı bir küresel kümedir; bu, yıldızlarının özellikle merkezi bölgede yoğun bir şekilde konsantre olmadığı anlamına gelir. Kümenin parlak ana kısmı açısal çapta sadece 3 dakikalık bir dakikaya yayılır, ancak en dıştaki bölgeler M14’e toplam 11,7 dakikalık bir açısal çap verir.

Sol tarafta teleskoplarda görülen bulutlar arasında belirsiz bir görsel varken, sağ tarafta bulutlardan arındırılmış Hubble'ın çektiği infrared görüntüsünde görülen yıldızlar görünüyor.
Bakın bu ilginç bir görsel. Yıldızlar M14’te oldukça kalabalık olduğu için, 1938 yılında patlayan novanın yıldız mahallesi dünyadan bakıldığında çok bulanık görünür (solda). Hubble’ın çektiği sağdaki fotoğraf ise, nova’nın yarattığı bulutlardan dolayı konumları belirsiz durumdaki yıldızlarının yerlerini tek tek belirler. Bu yıldızlardan biri muhtemelen novanın kaynağıdır; fakat novayı meydana getiren yıldızın görülemeyecek kadar soluk olması da mümkündür.

Messier 14, -9.12 kadir görünür parlaklığa sahipse de Güneş’in yaklaşık 400.000 katı toplam parlaklığa sahiptir. Yılancı’daki diğer iki ünlü küresel küme olan M10 ve M12’den daha soluk görünmekle birlikte M14, üçünün de en büyüğüdür ve diğer ikisinden çok daha büyük bir iç parlaklığa sahiptir. Bize neredeyse M12’den iki kat, M10’dan ise iki kat daha fazla bir uzaklığa sahiptir.

Kümeyi, yıldızları olmayan bir bulutsu olarak nitelendiren ve 1 Haziran 1764’te kataloglayan Charles Messier tarafından keşfedildi. İlk Messier kataloğunda yer alan kayıtta aşağıdakiler yazıyordu:

1 – 2 Haziran 1764’ün aynı gecesinde, Yılancı takımyıldızının sağ kolunu giydiren kıyafetin içinde yeni bir bulutsuyu keşfettim; Flamsteed’in haritalarında yıldız Zeta Serpentis’in paraleline yerleştirilmiştir: bulutsunun dikkate değer olmadığı, ışığının soluk olduğu, ancak 3 metrelik bir [akromatik olmayan] refraktör teleskopla iyi görülüyor; yuvarlak ve çapı 2 dakika olabilir; üstünde ve çok yakınında eksi dokuz kadir parlaklığına sahip küçük bir yıldız var. Bulutsuyu, 3 metrelik sıradan refraktör teleskop ile gördüm ve başka hiçbir yıldız görmedim; belki daha büyük bir teleskop ile yıldızlardan biri algılanabilir. Bulutsunun konumunu Meridian geçişi ile belirledim, Gamma Ophiuchi ile karşılaştırarak, 261d 18 ′ 29 ″ sağ açık ve 3d 5 ′ 45 ″ güney yönündeki sapma ile belirledim. Bu bulutsuyu, geçen yıl gözlemlediğim Comet’in görünen yolu çizelgesinde işaretledim [1769 kuyruklu yıldız].

William Herschel, kümeyi 1783’te gözlemledi ve onu tek tek yıldızlara ayıran ilk kişi oldu. 30 Temmuz’da şöyle yazdı: “200’lük bir güçle yıldızlardan oluştuğunu görüyorum. 300 ile daha iyi görülebilirler. 600 ile yıldızların görünümü hala korunmuş olsa da ayırt edilemeyecek kadar belirsizdir. Bu, çözülmesi en zor nesnelerden biri gibi görünüyor. Benim hiçbir şüphem kalmadı; fakat başka birinin, bir karara varması için, daha önce yıldızlara çözdüğüm tüm bulutsulardaki derecelendirmeleri geçmeli.

M14, M10’un 0.8 derece kuzeyine ve 10 derece doğusunda ve Delta Ophiuchi yıldızının yaklaşık 21 derece doğusuna ve 0.4 derece kuzeyine yerleştirilmiştir. Beta’dan Eta Ophiuchi’ye kadar olan yolun yaklaşık üçte birinde bulunur.

Küme, Akrep takımyıldızında bulunan parlak kırmızı süper dev olan Antares’ ile, Yılancı takımyıldızında, 2.76 kadir parlaklı ile en parlak beşinci yıldız olan turuncu dev Cebalrai’den arasındaki hayali çizgiye yerleştirilebilir.

M14’ün parlak merkezi ve soluk dış halesi küçük teleskoplarla görünürken, 8 inçlik teleskoplar kümenin eliptik şeklini ortaya çıkaracaktır.

Kümedeki tek tek yıldızlar ancak 12 inç ve daha büyük teleskoplarda çözülebilir.

Kümeyi gözlemek için yılın en iyi zaman Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır.

Çok daha soluk olan küresel küme NGC 6366, M14’ün sadece 3 derecenin üst güneybatısında bulunabilir.

Gözlem Bilgileri

Obje:  Yıldız Kümesi
Tipi:  Açık
Takım Yıldızı: Yılancı
En İyi Gözlem Ayı: Temmuz
Neyle Gözlenir?: Dürbün
Sağ Açıklık: 17s 37d 36.15s 
Dik Açıklık -03°14’45.3” 
Uzaklığı: 30.300 ışık yılı (9.300 parsek)
Yaşı:  13 milyar yıl
Yıldız Sayısı:  150,000
Görünür parlaklığı:  +7.6
Görünür boyutu:  11′
Çapı:  50 ışık yılı